Oct. 24 — Forum för levande historia, Stockholm

Forumkväll: Mod som galenskap
onsdag 24 oktober 2018,kl. 18:00 till kl. 19:30
Forum för levande historia, Stockholm

Många ser det hjältemodiga i att vara modig. Men det är lika viktigt att också se och begrunda det som är svårt, olämpligt eller till och med farligt med att vara modig. Kan till exempel modiga insatser vara felriktade eller till och med onda? Är det etiskt att göra uppoffringar för en främling på bekostnad av en egen familj? Är det möjligt att vara för modig och är det i vissa situationer klokare att vara feg och inte ingripa?

Medverkande: Anna Hjälm, disputerad kulturgeograf med bred erfarenhet av fredsarbete i Jerusalem, Pelle Strindlund, politisk aktivist och författare och Jenny Burman som driver podcasten Slumpens hjältar. Moderator Brian Palmer.